สำหรับครู

เครื่องมือสนับสนุนการสอนของครูผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ม
  • ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้ครูสามารถเตรียมการสอนได้เลยทันที
  • ครอบคลุมกลุ่มสาระหลัก เนื้อหาการเรียนรู้ตรงตามตัวชี้วัด
  • สอดคล้องตามแผนการจัดการเรียนรู้ของอักษร สามารถใช้ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ของอักษรได้เลย
  • กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ใช้คำถามเพื่อท้าทายการคิดวิเคราะห์ อธิบายอย่างเป็นชั้นเป็นตอน
  • ใช้สื่อประกอบการบรรยายที่หลากหลาย สร้างความน่าสนใจ คุณครูสามารถใช้คำถามและแบบฝึกหัดจากคลิปเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้
เรียนสนุก เข้าใจง่าย เด็ก ๆ ได้ความรู้ จำลองบรรยากาศภายในชั้นเรียนได้อย่างง่ายดาย
ลงทะเบียนทันที

สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Online ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการศึกษาในยุค Digital Disruption
  • เรียนสนุก เข้าใจง่าย ได้ความรู้
  • สามารถศึกษา พัฒนา และทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง
  • มาในรูปแบบ Clip VDO และ e-book ผู้เรียนเรียนรู้ง่ายทำให้เข้าใจอย่างเป็นขั้นตอน
  • เรียนรู้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดจำนวน
  • สามารถเรียนรู้ผ่าน Online ได้ทุก Device
เรียนสนุก เข้าใจง่าย เด็ก ๆ ได้ความรู้ และเลือกทบทวนบทเรียนได้ตามต้องการ
ลงทะเบียนทันที