เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน

สุดยอด

เครื่องมือเสริมพลังการสอน

ทลายทุกข้อจำกัด เวลา สถานที่ อุปกรณ์
มารู้จัก Aksorn On-Learn กัน
ฟังก์ชันใน e-Book

สร้างบทเรียน
ที่โดดเด่นผ่านหน้าจอ

เลือกนวัตกรรมที่ดีที่สุด เพื่อดึงศักยภาพ
ที่ดีที่สุดของนักเรียนออกมา

e-Book

ทดลองเรียนรู้ผ่าน e-Book
ฟังก์ชันใน e-Book

ทดลองหมุน
ย่อ ขยาย

กับสื่อ Interactive 3D

ผสานโลกจริง กับโลกเสมือน เข้าไว้ด้วยกัน

มาสนุกกับ Interactive 3D
ฟังก์ชันใน e-Book

ฝึก ฟัง-พูด

จากเสียงของเจ้าของภาษา

ทดลองฟังสำเนียง
ฟังก์ชันใน e-Book

เพราะ

คำถาม

จุดประกาย

ให้คิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์

เราจึงจัดเตรียมไอเดีย แนวทางคำถาม
เพื่อให้เด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียนรู้
สร้างความรู้สึกอยากมีส่วนร่วม
และต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด

ตัวอย่างคำถามกระตุ้นความคิด
ฟังก์ชันใน e-Book

ยิ่งฝึก ยิ่งเก่ง

แบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจ
ฝึกคิด ฝึกทำ
ช่วยครูตรวจสอบความรู้
ช่วยนักเรียนให้ชำนาญจนเก่ง

ตัวอย่างแบบฝึกหัด
ฟังก์ชันใน e-Book

เพราะเนื้อหาในหนังสือ

อาจไม่พอ

ชุดความรู้เสริมที่สอดแทรกในหัวข้อต่าง ๆ

ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจและเห็นภาพใหญ่มากยิ่งขึ้น
เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้
ฟังก์ชันใน e-Book

เรียนรู้ผ่านภาพ

เข้าใจทีละขั้น ไปต่อได้สบาย

สรุปใจความสำคัญของเนื้อหาในหนังสือ
แปลงออกมาเป็นภาพ Infographic ผ่าน PowerPoint
ช่วยให้นักเรียนเห็นภาพของเรื่องราวทั้งหมด
ทดลองเรียนรู้ผ่าน PowerPoint
ฟังก์ชันใน e-Book

รวมสัญลักษณ์หมุดใน
e-Book

ที่หลากหลายไว้ในที่เดียว

ให้ทุกการสอนของครูเป็นเรื่องง่าย เพียงแค่เปิด
e-Book ก็เปิดประสบการณ์ใหม่ของการสอน
ช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียน

สรุปให้
ได้ใจความ

แบ่งเนื้อหาออกเป็นรายคาบเรียน

คลิปวิดีโอ อักษรเรียนสรุป

เพราะห้องเรียนแต่ละห้อง

ไม่เหมือนกัน

เราเข้าใจในความต่างของบริบทของห้องเรียน
จึงเปิดโอกาสให้ครูได้เพิ่มเนื้อหาได้เองอย่างอิสระ
กระตุ้นให้นักเรียนฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์

พร้อมเปิดกว้าง
ในทุกคำตอบ

ให้ครูออกแบบคำถาม ในรูปแบบอัตนัย

พร้อมส่งให้นักเรียนทำผ่านระบบออนไลน์
สามารถมองเห็นภาพรวมของการส่งงานรายบุคคล
และรายห้องเรียน ได้แบบ Real Time

มาดูไอเดียที่ได้

จากการสอนด้วย Aksorn On-Learn กัน

ถ้าครูชอบ!
ยังมีอีกหลายไอเดีย

ชมไอเดียตัวอย่างการสอน ด้วย
Aksorn On-Learn เพิ่มเติม

รายการสื่อฯ
ที่มีให้บริการจากเรา

ต่อยอดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม
ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

142 ถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200